Scriptie Jos van Brummelen - Virtuele Communities of Practice en Gaming

Spelprincipes als enabler voor kennisdeling binnen een virtuele community of practice

Lees mijn scriptie